อู่ท่องตะลอนศิลปจารีตระเบียบแบบแผน | www.tarad.work 

ประกาศอัพเดท

อู่ท่องตะลอนศิลปจารีตระเบียบแบบแผน

ลงประกาศเมื่อ 21 มิ.ย. 2560 อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2560 00:57:38 น. เข้าชม 164 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

จังหวัดอุดรธานี เป็นเมืองใหญ่ในภาคพระอาทิตย์ออกเลี่ยงเหนือและเป็นหายปฏิบัติการการกลุ่มบุรีภาคพระอาทิตย์ออกเบี่ยงเหนือตอนบน 1 ของประเทศสยาม เหม็นยางอุดรและเป็นศูนย์กลางกลางพท.ลุ่มน้ำโขง เดิมพท.ตรงนี้เป็นบ้านเดื่อหมากแข้งซึ่งมีมานานร่วมสมัยกับภาราเวียงจันทน์ พระราชอาณาจักรล้านช้าง จังหวัดอุดรธานีได้รับการตั้งแต่งให้เป็นประเทศเด่นของหัวภาราฝ่ายทิศอุดรอย่างเป็นทางการในสมัยรัชกาลที่ 4 ปี พ.ศ. 2436 โดยพลตรี พระเป็นเจ้าบรมวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงตระหนักศิลปาคม เกิดจากการรวมกันของหัวพาราฝ่ายทิศเหนือ คือ นครกุมภวาปี เมืองหนองหาน นครนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน และบ้านเดื่อหมากแข้ง อยู่***งจากกรุงเทพมหานคร 564 กิโลเมตร มีอาณาจักรเดา 11,730 เรือนจำกิโล (คาดคะเน 7,331,438.75 ไร่) ระดับที่ 4 ของภาคดวงตะวันออกเลี่ยงทิศเหนือ และยังมีที่ความศิวิไลซ์ที่เก่าแก่แห่งเพียงผู้เดียวของประเทศและของโลกเหม็นยางอุดร มีสภาพภูมิเมืองที่อุดมปราศจากข้อเสีย จ.อุดรธานีเคยเป็นที่ตั้งของมณฑลอุดรในสมัยรัตนโกสินทร์ มีบริเวณปกครองกว้างขวางใหญ่เป็นยอดในประเทศ ล่าสุดจังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางการการติดต่อสื่อสารทั้งภูมิอากาศและทางถนนของภาคพระอาทิตย์ออกเลี่ยงทิศเหนือ เป็นสูญสิ้นกลางคณะงานราชการและด้านเศรษฐกิจแห่งเอ็ดของภาคดวงตะวันออกทแยงทิศเหนือและเขตลุ่มน้ำโขง รวมทั้งมีหมดไปทรสองทรสุมและพิธีกรรมภาคพระอาทิตย์ออกเบี่ยงเหนือตอนบนด้วย จากหลักฐานทางเรื่องเก่าแก่และโบราณคดีพบว่า มณฑลพท.ที่เป็นจ.จังหวัดอุดรธานีในประจุบัน เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของสามัญชนมาตั้งแต่สมัยก่อนเหตุการณ์ในอดีตคาดคะเน 5,000-7,000 ปี จากหลักฐานการค้นพบที่บ้านเชียง อ.หนองหานและภาพจดสีบนผนังถ้ำที่อำเภอบ้านผือ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นเป็นอย่างดีจนเป็นที่ยอมรับเหม็นยางอุดรยอมรับในสังคมศึกษาวิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดีวิทยาระหว่างเมืองว่า ท้องถิ่นที่เป็นถิ่นที่อยู่ของบุคคลก่อนประวัติศาสตร์ที่บุรีจังหวัดอุดรธานี มีอารยธรรมความเจริญในระดับสูง และอาจสอนความเจริญเติบโตนี้ไปสู่มณฑลจีนก็อาจเป็นได้ โดยเนื้อๆทำนองยิ่งเครื่องลายครามสีลายเส้นที่บ้านเชียงนั้นคะเนว่าอาจเป็นเครื่องถ้วยชามสีลายเส้นที่เก่าหัวของโลก เหม็นยางอุดร หลังจากยุคความโตขึ้นที่บ้านเชียงแล้ว ตำแหน่งที่ตั้งที่เป็นจ.อุดรธานีก็ยังคงเป็นที่อยู่อาศัยของบุคคลสืบต่อมาอีกจนแม้กระทั่งสมัยเรื่องเก่าแก่ของประเทศไทย นับตั้งแต่สมัยทวารวดีเหม็นยางอุดร (พ.ศ. 1200-1600) สมัยลพบุรี (พ.ศ. 1200-1800) และสมัยกรุงสุโขทัย (พ.ศ. 1800-2000) จากหลักฐานที่พบคือใบเสมาสมัยทวารวดีลพบุรี และภาพเขียนหนังสือปูนบนผนังอุโบสถที่ปรักหักพังบริเวณทิวเขาภูพาน ใกล้วัดรอยพระบาทต้นบัวบก อำเภอบ้านผือ แต่ทั้งนี้ยังไม่มีขึ้นหลักฐานชื่ออุดรธานีกำเนิดในตำนานแต่อย่างใด ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเหม็นยางอุดร เขตที่เป็นเมืองจังหวัดอุดรธานีอุบัติในเหตุการณ์ในอดีตจนถึงราวปีจอ พ.ศ. 2117 พระผู้เป็นเจ้ากรุงหงสาวดีได้ทรงเกณฑ์ทัพไทยให้ไปช่วยตีกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) โดยให้สมเด็จพระมหาธรรมราชากับสมเด็จพระนเรศวรอติราชยกทัพไปช่วยรบ แต่ตราบใดพหลไทยมาถึงพาราหนองบัวลำภูซึ่งเป็นเหม็นยางอุดรมณฑลหน้าด่านของมณฑลเวียงจันทน์ สมเด็จพระพระราชากัณฑ์มหาราชประชวรด้วยไข้ฝีดาษจึงยกทัพกลับไม่ต้องรบพุ่งกับเวียงจันทน์ และที่ประเทศหนองบัวลำภูนี่แหละคาดคะเนว่าเคยเป็นนครที่มีความเติบโตมาตั้งแต่สมัยขอมแตกฉานศักดา ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีนั้น บุรีอุดรธานีได้พัวพันกับการศึกการรบพุ่ง กราบทูลคือในระหว่างปี พ.ศ. 2369-2371 ได้เกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์ยกทัพเข้ามายึดมณฑลจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีสามีคือ คุณหญิงโม (ท้าวสุรนารี) หมู่เจ้าอนุวงศ์ได้ถอนทัพกลับมาตั้งรับที่มณฑลหนองบัวลำภู และได้แข่งขันกับกองทัพไทยและชาวภาราเหม็นยางอุดรหนองบัวลำภูจนทัพเจ้าอนุวงศ์แตกพ่ายไป จนกว่าในปลายรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เดาปี พ.ศ. 2411 ได้เกิดความพล่านขึ้นในมณฑลจังหวัดอุดรธานี เนื่องมาจากพวกฮ่อซึ่งพหลไทยได้ยกขึ้นไปปราบปรามจนสงบได้ชั่วครู่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม ในปี พ.ศ. 2428 รัชสมัยบาท 1เหม็นยางอุดรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกฮ่อได้รวมตัวก่อการร้ายเอาใหญ่เสิบสานขึ้นอีกในมณฑลจังหวัดอุดรธานีและฝั่งซ้ายลำน้ำโขง และมีท่วงท่าจะดุเด็ดเผ็ดมัน เท้าสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้า ให้พระเป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นแจ่มแจ้งศิลปาคม เป็นขุนศึกใหญ่ฝ่ายใต้ และเจ้าหมื่นไวยวรนาถเป็นขุนพลใหญ่ฝ่ายทิศอุดร ไปทำการปราบปรามพวกฮ่อ ในเวลานั้นมณฑลจังหวัดอุดรธานีก็ยังไม่อุบัติชื่อ พ่างแต่บังเกิดชื่อ "บ้านหมากแข้ง" หรือ "บ้านเดื่อหมากแข้ง" สังกัดภาราจังหวัดหนองคายขึ้นการดำเนินงานกับมณฑลอุดรธานี และกรมหมื่นแจ่มแจ้งศิลปาคมนายทัพใหญ่ฝ่ายใต้ได้เดินทัพผ่านบ้านหมากแข้งไปกระทำการปราบปรามพวกฮ่อจนสงบ ภายหลังการปราบปรามฮ่อสงบแล้วเหม็นยางอุดร ไทยมีกรณีทุ่มเถียงกับฝรั่งเศส เกี่ยวจากผลฝรั่งเศลอยากลาว เขมร และญวนเป็นอาณานิคม ร้องเรียกว่า "กรณีพิพาท ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436)" ด้วยพระปรีชาญาณของบาทาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยอมเสียสละส่วนน้อยสำหรับรักษาพยาบาลรัฐไว้ จึงทรงสละดินแดนฝั่งซ้ายสายน้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศส และตามสนธิข้อตกลงที่ทำขึ้นระหว่าง 2 รัฐ มีข้อจำกัดห้ามประเทศสยามตั้งกองทหารและป้อมป้อมปราการอยู่ในรัศมี 25 กิโลของฝั่งสายน้ำโขง ดังนั้น หน่วยทหารไทยที่ตั้งเหม็นยางอุดรนิจสินอยู่ที่ประเทศหนองคาย อันเป็นเมืองแกนกลางกลางของหัวภาราหรือมณฑลอุดรธานี ซึ่งมีกรมหมื่นแจ่มแจ้งศิลปาคมเป็นข้าหลวงใหญ่จบร. จำต้องอพยพขับเคลื่อนย้ายลึกเข้ามาตราบใดหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อบ้านเดื่อหมากแข้ง (ซึ่งเป็นที่ตั้งจังหวัดอุดรธานีสมัยปัจจุบัน) ***งจากฝั่งน้ำโขงกว่า 50 กิโลเมตร เมื่อทรงสังเกตเห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีจังหวัดชัยภูมิพอเหมาะสม เนื่องจากมีที่น้ำดี เช่น หนองนาเกลือแกง (หนองประจักษ์ปัจจุบันนี้) และหนองน้ำอีกหลายแห่งรวมทั้งห้วยหมากแข้งซึ่งเป็นลำห้วยน้ำใสไหลเย็นเหม็นยางอุดร กรมหมื่นกระจ่างศิลปาคมทรงสั่งให้ตั้งหายมณฑลจังหวัดอุดรธานี และตั้งกองทหารขึ้น ณ หมู่บ้านเดื่อหมากแข้ง จึงพอเห็นได้ว่านครจังหวัดอุดรธานีได้เกิดขึ้นโดยนึกไม่ถึงด้วยเหตุว่าเหตุผลทางด้านความแน่นและการนครระหว่างรัฐ อีกทั้งเหตุผลทางการค้า การคมนาคมในอดีต ดุจไรก็ตามคำว่า "อุดร" มามีขึ้นในชื่อภาราครั้นเมื่อใกล้เคียงปี พ.ศ. 2450 (พิธีตั้งภาราจังหวัดอุดรธานี 1 เมษายน ร.ศ. 127 พ.ศ. 2450 โดยพระยาศรีสุริยราช วรานุวัตร "ต้นโพธิ์ เนติต้นโพ") ตีนสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีกระแสพระบรมราโชงการให้จัดตั้งมณฑลจังหวัดอุดรธานีขึ้นที่บ้านหมากแข้ง เป็นแกนกลางกลางของมณฑลอุดร ครอบคลุม จังหวัด จังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ สกลนคร จังหวัดนครพนม มุกในสมัยนั้น หลังการแปลงการคุ้มครองจากแบบแผนสมบูรณาญาอำนาจอันชอบธรรมราชมาเป็นระบอบระบบประชาธิปไตย ขณะวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2475 แล้วได้มีการสะสางเขบ็จขบวนการเหม็นยางอุดรดูแลงานร.พื้นโลก ล้มเลิกการปกครองในระบบมณฑลในส่วนภูมิภาคยังคงเหลือแต่จ.และอำเภอแต่มณฑลอุดรจึงถูกยุบเลิกไปเหลือพ่างเมือง "อุดรธานี" เพียงนั้น แบบไรก็ตามอุดรธานียังคงมีหน่วยงานราชการด้านการบริหารของกระทรวงต่าง ๆ ที่จัดตั้งในส่วนภูมิภาคที่แสดงสัณฐานของสูญสิ้นกลางการถือบังเ***ยนในเขตอิสานตอนบน เช่น ที่ทำการดูแลงานการทะเบียนราษ ภาค 4 คลังเขต 4 สรรพสามิตเขต 4 ศาล ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ภูธรเขต 4 เป็นอาทิ อู่ท่องเดินทางทางเทพนิรมิต[แก้] สวนส่วนรวมหนองตระหนัก สวนส่วนรวมหนองตระหนัก อ.ประเทศอุดรธานี ภูฝอยลม อำเภอหนองแสงเหม็นยางอุดร ทะเลบัวแดง,สวนธรรมดา(สวนลิง),วัดถ้ำผาทางสวรรค์-ลานหินตั้ง-จุดชมวิวผาตากซ่ง-ตะพานหิน-ลานหินงาม3เมืองข้างในวนอุทยานพนมสวนกวาง ตำบลท่าลี่ อ.กุมภวาปี ทำนบห้วยหลวง อ.ประเทศจังหวัดอุดรธานี สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ อ.นครอุดรธานี สวนแห่งชาตินายูง-น้ำโสม,ภูหมอกบ่วาย,น้ำตกห้วยป่าชี,น้ำตกห้วยอัอ,น้ำตกตาลโตน,น้ำตกเขาเต่า,น้ำตกยูงทอง,น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกชีโป,น้ำตกกลบเลา,น้ำตกฟ้าห้วน,น้ำตกคำพม่า อำเภอนายูง อ่างเก็บน้ำพาน อ.สร้างคอมเหม็นยางอุดร อุทยานตำนานภูเท้า,น้ำตกตาดธารายนต์(ต.คำด้วง),อ่างเก็บน้ำห้วยทรายแก้ว อ.บ้านผือ คำชะโนด อำเภอบ้านดุงเหม็นยางอุดร ถ้ำสุมณฑา,ภูผาหัก,น้ำตกวิมานทอง,น้ำตกผาทอง(หน่วยป้องกันอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก อำเภอวังสามหมอ) น้ำตกธารงาม,น้ำตกคอยนาง,น้ำตกตาดมะค่า,น้ำตกวังตาดแพ,น้ำตกถ้ำรู,น้ำตกตาดโตน,น้ำตกวังขอนแดง,น้ำตกดังบาล อ.หนองแสง น้ำตกชะโนด,น้ำตกสามเทพ,ถ้ำผาแซง,อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรงตอนล่าง อำเภอน้ำโสม วนอุทยานวังสามหมอ-แก่งวังใหญ่,ฝายลำพันชาด อำเภอวังสามหมอ น้ำตกนางริน,น้ำตกผาอินแปลง,ถ้ำผาอินแปลง อำเภอโนนสะอาดเหม็นยางอุดร วนอุทยานภูสวนกวาง,อ่างเก็บน้ำลำห้วยทราย,กว๊านผุด,ถ้ำพระ,ถ้ำจ้อง อ.โนนสะอาด วนอุทยานภูบาทาต้นบัวบก/น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกตาดเม็ก,อ่างเก็บน้ำหัวยทราย(ช่องเขาขาด) อำเภอบ้านผือ สวนแห่งชาติภูผายา,น้ำตกวังขนุน,ถ้ำราชสีห์ อำเภอกุดจับ อ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า,อ่างเก็บน้ำคำหมากคุณ,ภูลาดช่อฟ้า,น้ำตกห้วยหลีผี,น้ำตกหินตั้ง,น้ำตกตาดโตน(บ้านผาสิงห์) อ.หนองวัวซอ อ่างเก็บน้ำถ้ำกกดู่/ถ้ำกกดู่(กลุ่มป้องกันอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำที่ภก.4อำเภอหนองแสงและที่ภก.5ถ้ำกกดู่ อ.หนองวัวซอ) ถ้ำงูซวง,น้ำตก2ชั้น อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร โฮมสเตย์หมู่บ้านคีรีวงกต-ทะเลหมอก-น้ำตกห้วยช้างพลาย,น้ำตกห้วยพาง,น้ำตกตาดโตน อำเภอนายูง เทือกเขาภูผาแดง(น้ำตกซำหินหงษ์,น้ำตกซำม่วง,ผาจันได,ผาแฟน,รอยรอยพระบาทผาแดง,ลานหินแตก-หลุมโภคทรัพย์,อ่างเก็บน้ำร่องป่าม่วย)อ.บ้านผือ แก่งหินฮอมน้ำตก,แก่งมนน้อย อำเภอวังสามหมอ ที่อยู่ท่องท่องเที่ยวทางตำนานและโบราณคดีวิทยา[แก้] แหล่งมรดกโลกบ้านเชียงเหม็นยางอุดร ศาลหลักเมืองธานีจังหวัดอุดรธานี อนุสาวรีย์กรมหลวงเข้าใจศิลปาคม อำเภอพาราอุดรธานี ถิ่นมรดกโลกบ้านเชียง อำเภอหนองหาน รอยพระบาทหลังเต่า อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดรอยเท้าบัวบาน อ.บ้านผือ วัดรอยพระบาทบัวบก อ.บ้านผือ วัดป่าภูก้อน อำเภอนายูง ศาลหลักพาราจ.อุดรธานี ศาลเจ้าปู่ย่าจังหวัดอุดรธานี อ.ภารา วัดมัชฌิมาวาส อำเภอมณฑลอุดรธานี คำชะโนด/ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ,อุตสาหกรรมเกลือทะเลเกลือสินเธาว์ อ.บ้านดุง วัดพระแท่นบ้านแดง (หลวงปู่พิบูลย์ )อำเภอพิบูลย์ดูแล ถ้ำสิงห์ อ.กุดจับ วัดถ้ำสหาย อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดป่าภูย่าอู่ อ.บ้านผือ วัดนาคาเทวี บ้านไร่ข่า อ.ประเทศ วัดถ้ำสุมณฑาภาวนา อ.วังสามหมอ วัดผาน้ำทิพย์ อำเภอวังสามหมอเหม็นยางอุดร วัดป่าศรีคุณาราม อ.กู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดป่าภูหินร้อยก้อน อ.หนองแสง วัดถ้ำเพียอินทร์ อ.หนองแสง วัดถ้ำเต่า อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดดอยนางหงษ์ อำเภอวังสามหมอ วัดป่านาคำน้อย หลวงพ่ออินทร์ถวาย อำเภอนายูง วัดป่าภูฆ้องกระแต/บรรณพตวนาราม(หลวงปู่บุญนาค อุตตโม ศิษยานุศิษย์หลวงปู่มั่น) อำเภอศรีธาตุ วัดภูทองเทพนิมิตร(หลวงพ่อทันใจ) อำเภอหนองแสง วัดเขาช่องชาด อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร แหล่งวิชาประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ อ.เมืองจังหวัดอุดรธานี ปรางค์กู่แก้ว อำเภอกู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดรอยเท้าบุณฑริก(วัดภูบาท 1)อ.หนองวัวซอ วัดเทพสิงหาร(หลวงปู่เครื่องเครา ธรรมจาโร)อ.นายูง วัดป่าภูทอง(หลวงปู่คูณ สุเมโร)อำเภอบ้านผือ วัดป่านาคูณ(หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ)อ.บ้านผือ วัดภูหินดัง(หลวงพ่อมหาเสริม ฉินนาลโย)อำเภอบ้านผือ วัดภูสังโฆ/วัดภูสังโฆญาณวิสุทธิโสภณ(หลวงพ่อวันชัย วิจิตโต ลูกศิษย์เอกหลวงตามหาบัว)อ.หนองวัวซอ ที่ท่องตะลอนศิลปวัฒนธรรมระเบียบแบบแผนและกิจกรรม[แก้] งานสังเวยกรมหลวงกระจ่าง อ.ภารา ณ บริเวณอนุสาวรีย์กรมหลวงฯ ทุกวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเหม็นยางอุดร งานบูชาเสาหลักพารา มกราคม ของทุกปี งานสักการะศาลเทพารักษ์ มกราคม ของทุกปี งานนมัสการพระพุทธบาทต้นบัวบก อ.บ้านผือ จัดมณฑลวัดพระพุทธบากต้นบัวบก ในวันขึ้น 13–15 ค่ำ ดวงเดือน 3 ของทุกปี งานถนนข้าวปลาอาหาร สงกรานต์พาราจังหวัดอุดรธานี อำเภอพาราจังหวัดอุดรธานี จัดในช่วงวันวันสงกรานต์ของทุกปี ระหว่างวันที่ 10–16 เดือนที่ 4ของทุกปี เขตสวนสาธารณะหนองประจักษ์ และถนนเทศาเหม็นยางอุดร งานรีตบุญบั้งไฟล้าน บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จัดขึ้นวันที่ 15 ค่ำ จันทร์ 6 งานบุญไฟพะเนียงกือ(ดอกไม้ไฟ10ล้าน)ชื่องาน มองศิลป์ถิ่นภูไทเอ้ดอกไม้เพลิงใหญ่วังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จัดเขตสวนสาธารณะหนองแวงโคก ในวันที่20-25 พฤษภาคมของทุกปี งานแต่งตั้งอำเภอวังสามหมอ ฮีตฮอยศิลป์ถิ่นภูไทพงศาวดารความรักท้าวเฮ้ากับนางคำบาง จัดละแวกลานงานการสั่งการอำเภอวังสามหมอ จัดขึ้นวันที่ 8 มกราคม ของทุกปี งานรีตแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน อ.กุมภวาปี ช่วงออกวรรษของทุกปี งานเทศกาลโคมลม อำเภอพิบูลย์รักษา ในช่วงดวงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี งานการฉลองโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดบุรีอุดรธานี อำเภอพาราจังหวัดอุดรธานี จัดระหว่างวันที่ 1–15 ธันวาคมของทุกปี งานฉลองเจ้าปู่ เจ้าย่า อ.เมืองอุดรธานี จัดทุกวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี งานรำบวงสรวงเจ้าปู่ศรีสุทโธ วันขึ้นปีใหม่ ศาลหลักพาราอำเภอบ้านดุง จัดระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม – 2 มกราคมของทุกปี งานประเพณีบุญประทัดคำชะโนด คำชะโนด อ.บ้านดุง บ้านไทพวน ตำบลบ้านเชียง อ.หนองหานเหม็นยางอุดร แหล่งค้าผ้าพื้นนคร บ้านไร่ข่า ตำบลนาข่า อำเภอประเทศอุดรธานี งานทุ่งศรีพารา งานกาชาด บุรีอุดรธานี ณ สนามทุ่งศรีประเทศ จัดระหว่างวันที่ 1–15 เดือนธันวาคมของทุกปี เส้นทางเกี่ยวการท่องเดินทางกับเมืองใกล้ใกล้ชิด[แก้] อุดรธานี-หนองบัวลำภู-เลยวัดป่าบ้านตาด-วัดถ้ำกลองเพล-อนุสาวรีย์สมเด็จพระพระราชา-ถ้ำไอราวัณ-ภูกระดึง หรือภูหลวง-ภูเรือ-แก่งขดงอ จังหวัดอุดรธานี-หาดโขงแก่งโขงสวนพงศาวดารภูตีน-วัดป่าภูก้อน-วัดป่าบ้านเติมให้-หาดคัมภีร์-แก่งคุดคู้-น้ำตกตาดหมอก-น้ำตกธารทอง อุดรธานี-จังหวัดหนองคายวัดพระธาตุบังพวน-วัดพระธาตุองค์ตื้อ-เวียงคุก-สะพานมิตรสัมพันธ์-ท่าไป-ศาลาแก้วกู่ อุดรธานี-หนองบัวลำภู-ขอนแก่นวัดถ้ำกลองเพล-สวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ-คันนาอุบลรัตน์-วัดรอยพระบาทภูพานคำ-วัดพระธาตุขามแก่น-น้ำตกธารงาม จังหวัดอุดรธานี-จังหวัดสกลนครบ่อรังสรรค์เหวย-บ้านเชียง-วัดป่าอุดมสมพร-วัดถ้ำขาม-หนองหาน-วัดพระธาตุเชิงชุม-วัดป่าสุทธาวาส-พระวังภูพานราชนิเวศ-น้ำตกความรอบรู้สุขสันต์-วัดถ้ำสุมณฑา-ฝายน้ำอูน จังหวัดอุดรธานี-กาฬสินธุ์วัดป่าบ้านตาด-วัดมหาธาตุสถูปเจดีย์ดอนแก้ว-วัดป่าแมว-วนอุทยานวังสามหมอ-ทำนบลำพันชาด-วนอุทยานภูพระ-คันนาลำปาว-สวนสะออน-ไดโนเสาร์สหัสขันธ์-บ้านโพนแพรวาเหม็นยางอุดร สวนส่วนกลาง/สวนพฤกษศาสตร์[แก้] 1. สวนธารณะหนองแจ่มแจ้งศิลปาคม ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งนครจังหวัดอุดรธานี เดิมร้องเรียกว่า หนองนาเกลือ ตั้งอยู่ทางทิศอาทิตย์ตกของตัว มณฑลเพื่อเป็นเกียรติยศแก่พลตรีพระเป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงเข้าใจศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้งมณฑลจังหวัดอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2530 เทศบาลพาราอุดรธานีได้กระทำสะสางหนองประจักษ์ขึ้นใหม่ เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเป็นเจ้าอยู่หัว สัมพันธ์ในวโรกาสทรงเจริญเติบโตพระชนมวรุณครบ 5 รอบ โดยมณฑลตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนกระหย่อม ปลูกไม้มาลีปลำดับชั้นหลายชนิดงามมาก ทำตะพานเกี่ยวโยงระหว่างเกาะ มีน้ำพุ หอโมง และสวนเด็กเล่น แต่ละวันจะมีอาณาประชาราษฎร์ไปพักผ่อนและออกศักดากายเป็นจำนวนมาก ทางด้านทิศดวงอาทิตย์ตกเบี่ยงนอกเหนือจะมีพระตำหนักหนองเข้าใจซึ่งเคยเป็นที่ตีตราของพระบาทสมเด็จพระผู้เป็นเจ้าอยู่หัวรัชกาลสมัยนี้ เหม็นยางอุดร 2. สวนหลวงหนองสิม เป็นสวนส่วนรวมในย่านชุมชนเล็กๆที่จะให้บริการแก่อาณาประชาราษฎร์เพราะด้วยเป็นสถานที่ใช้ในการออกอำนาจกาย พักผ่อน ซึ้งด้านในได้มีการจัดเขตเหตุด้วยทำกิจกรรมต่าง ๆ เหม็นยางอุดร 3. สวนส่วนกลางหนองบัว เป็นสวนธารณะเหตุด้วยใช้ออกอำนาจกายจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้พลเมืองในพท.ได้เป็นสถานที่พบปะพูดคุยกัน สวนส่วนรวมสระบัวตั้วอยู่ในเขตอ.เมืองจังหวัดอุดรธานี ชั้นในจัดเป็นสวนกระหย่อมปลูกต้นไม้ประดับไว้แบบอร่าม อีกทั้งยังมีการจัดแสดงน้ำพุให้ได้ชมกันอีกด้วย และรอบสวนหลวงสระบัวยังมีสิ่งศักดิ์อำนาจ์เป็นนิตย์จ.จังหวัดอุดรธานีตั้งอยู่ด้วย นั่นก็คือ ศาลเจ้าปู่ย่า จังหวัดอุดรธานี 4.สวนพฤกษศาสตร์ สวนรวมพรรณไม้ป่า60วสันต์มหาราชินี ภาคพระอาทิตย์ออกเลี่ยงเหนือ สวน[แก้] อุดรธานีเป็นบุรีที่มีทรัพยากรเทพนิรมิตทั้งเขาและป่าไม้ที่อุดมบริบูรณ์ เป็น1ใน5จังหวัด(นครราชสีมา-ลำน้ำมูล-ลำมูลบน-ลำตะคอง,ชัยภูมิ-แควชี-ลำธารพรหม-แม่น้ำเชิญ,เลย-ห้วงน้ำเลย-แม่น้ำพอง-แม่น้ำเหือง,จังหวัดอุดรธานี-แควสงคราม-น้ำปาว-ลำธารห้วยหลวง,จังหวัดสกลนคร-แม่น้ำการรบพุ่ง-ลำธารายนต์ง-ลำน้ำก่ำ) ที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารสายธารที่เด่นของภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ มีสวน/วนอุทยาน/เขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่เด่นกระนี้เหม็นยางอุดร สวนแห่งชาตินายูง-น้ำโสม ที่ทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านเป็นประกาย ตำบลนายูง อ.นายูง ธานีจังหวัดอุดรธานี(อุดรธานี-เลย-จังหวัดหนองคาย) อุทยานธารงาม-ภูฝอยลม ที่ทำแผนการท่องตะลอนเชิงนิเวศน์ภูฝอยลมตั้งอยู่ที่อำเภอหนองแสง(กรมสวนแห่งชาติผู้มีชีวิตป่าและตระกูลพืชจัดเตรียมข่าวเป็นสวนแห่งชาติภูฝอยลม) สวนแห่งชาติภูผายา ที่กระทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูหินจอมธาตุบ้านห้วยยางคำ ตำบลกุดจับ อ.กุดจับ จังหวัดอุดรธานี (ผนวกรวม วนอุทยานภูผาแดง อ.บ้านผือ อุดรธานี,วนอุทยานภูหินจอมธาตุ อ.กุดจับ จังหวัดอุดรธานี,ภูผาเมือง-ภูแปลก-ภูผากูก-ภูผายา หนองบัวลำภู) สวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ(หนองบัวลำภู,จังหวัดอุดรธานี,ขอนแก่น) ที่กระทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าศิลา ตำบลบ้านค้อ อ.โนนสัง ธานีหนองบัวลำภู มีกลุ่มรักษาสวนแห่งชาติภูเก้าภูพานคำที่ภก.4และภก.5ตั้งอยู่ที่จังหวัดจังหวัดอุดรธานี สวนแห่งชาติภูผาเหล็ก(สกลนคร,จังหวัดอุดรธานี,จังหวัดกาฬสินธุ์) ที่กระทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าวัด ตำบลปทุมวาปี อ.ส่องดาว เมืองจังหวัดสกลนคร มีคณะปกป้องอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูผาหักอำเภอวังสามหมอจ.จังหวัดอุดรธานี วนอุทยานวังสามหมอ ที่กระทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกุ้งทับม้า อ.วังสามหมอ บุรีอุดรธานี วนอุทยานสิงขรสวนกวาง ที่ทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด บุรีอุดรธานี วนอุทยานน้ำตกคอยนาง ที่กระทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง ธานีจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานภูพระบาทต้นบัวบก ที่กระทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลประเทศพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธธานี เขตห้ามล่าคนป่าหนองหัวคู ที่กระทำเขตห้ามล่าสิ่งมีชีวิตป่าฯตั้งอยู่ที่อ.ประเทศ ธานีอุดรธานี เขตห้ามล่าผู้มีชีวิตป่าหนองหานกุมภวาปี ที่ทำเขตห้ามล่าสิ่งมีชีวิตป่าฯตั้งอยู่ที่อ.กุมภวาปี เมืองอุดรธานี เขตห้ามล่าผู้มีชีวิตป่าลำปาว ที่ทำการเขตห้ามล่าสิ่งมีชีวิตป่าฯตั้งอยู่ที่มณฑลแหลมโนนยอดเยี่ยม ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์(ทั่วถึงเขตอ.สหัสขันธ์,ท่าคันโท,หนองกุงศรี จังหวัดจังหวัดกาฬสินธุ์และพท.อำเภอศรีธาตุ,วังสามหมอ บุรีจังหวัดอุดรธานี) อู่ท่องท่องเที่ยวล่องแพที่สำคัญ[แก้] ล่องแพอ่างน้ำพาน อำเภอสร้างคอม(ปิดท่องตะลอนแขเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมทุกปีเพื่อให้ปฏิสังขรณ์ระบบนิเวศน์) ล่องแพอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า อ.หนองวัวซอ ล่องแพหนองปะโค อ.กุมภวาปี ล่องแพทำนบลำพันชาด/วังใหญ่ อ.วังสามหมอ ล่องแพคันนาห้วยหลวง อ.มณฑลอุดรธานี สถานที่สำคัญทางพงศาวดาร/พิพิธภัณฑ์[แก้] อุทยานเรื่องเก่าแก่ภูบาทา ที่ทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูตีนอ.บ้านผือ พิพิธภัณฑสถานสถานแห่งชาติบ้านเชียง อ.หนองหาน พิพิธภัณฑสถานเมืองจังหวัดอุดรธานี อ.ประเทศ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทพวนบ้านเชียง อำเภอหนองหาน พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่สว่าง โอภาโส วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม อ.โนนสะอาด พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงพ่อทูล ขิปุปปญโญ วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่ถิร ฐิตธมโม วัดป่าบ้านจิก/ทิพยรัฐนิมิตร อำเภอมณฑลจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ วัดป่าบ้านตาด อ.นครจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่พระจันทร์ศรี จนททีโป วัดโพธิสมภรณ์ อ.เมืองอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงพ่อคำพอง ติสุโส วัดถ้ำกกดู่ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่บัว สิริปุณโณ วัดป่าหนองแซง อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดป่าประชาชุมพลรุดหน้าราม อำเภอพาราจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่มี ปมุตโต วัดดอยเทพนิมิตร/ถ้ำเกีย อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่พรหม จิรปุญโญ วัดประสิทธิ์ธรรม อ.บ้านดุง พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่อุ่น ชาคโร วัดดอยกระไดวิมาน อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงพ่อคำแพง อัตตสันโต วัดป่าบุญญานุสรณ์ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง/วัดป่าเกษรศีลคุณความดีสถูป อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่บุญแข กมโล วัดป่าสันติกาวาส อ.ไชยวาน ที่ศึกษาเล่าเรียนและท่องท่องเที่ยวเชิงพงศาวดารโฮจิมินห์ บ้านหนองฮาง ตำบลเชียงพิณ อ.เมืองจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

รับซ่อมเครื่องซักผ้า และ ตู้เย็น นอกสถานที่

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - เครื่องใช้ไฟฟ้าแอร์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า 5 มิ.ย. 2563

ราคา 500 บาท

เข้าชม 171 ครั้ง

บ้านน็อคดาวน์แบบห้องทำงานในสวน

(ลงประกาศฟรี ชลบุรี) - อสังหาริมทรัพย์บ้านเดี่ยว 27 ต.ค. 2559

ราคา 370,000 บาท

เข้าชม 211 ครั้ง

ร้านกาแฟน็อคดาวน์ ขนาด 3x4

(ลงประกาศฟรี ชลบุรี) - อสังหาริมทรัพย์บ้านเดี่ยว 2 พ.ย. 2559

ราคา 185,000 บาท

เข้าชม 245 ครั้ง

(ลงประกาศฟรี ชลบุรี) - อสังหาริมทรัพย์บ้านเดี่ยว 16 ก.ค. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 515 ครั้ง

บ้านน็อคดาวน์ ขนาด 3x9 พร้อมระเบียง

(ลงประกาศฟรี ชลบุรี) - อสังหาริมทรัพย์บ้านเดี่ยว 14 ต.ค. 2559

ราคา 550,000 บาท

เข้าชม 291 ครั้ง

(ลงประกาศฟรี ชลบุรี) - อสังหาริมทรัพย์บ้านเดี่ยว 13 ส.ค. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 219 ครั้ง

บริการรถตู้รุ่นใหม่ให้เช่า ด้วยรถตู้เช่าที่บริการดีมีคุณภาพบริการให้เช่ารถตู้พร้อมคนขับ บริการรถตู้นำเที่ยว

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - ท่องเที่ยว ทัวร์ ที่พักบริการรถเช่า 16 ส.ค. 2559

ราคา 2,000 บาท

เข้าชม 572 ครั้ง

ให้เช่าเครื่องตัดคอนกรีต เครื่องสกัดคอนกรีต ติดต่อ นนท์ 089-6616557

(ลงประกาศฟรี นนทบุรี) - อุตสาหกรรม เครื่องจักรเครื่องจักร 13 ก.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 27 ครั้ง

พีวีซี เรซิน, พอลิไวนิลคลอไรด์, PVC resin, SG660, 266GA, Polyvinylchloride

() - อุตสาหกรรม เครื่องจักรวัตถุดิบ วัสดุ เคมีภัณฑ์ 30 ก.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 14 ครั้ง

รื้อถอนโครงสร้างอาคาร โกดัง โรงงานทั้งโครงสร้างไม้และคอนกรีต รับถมที่ เคลียร์ริ่ง รับซื้อบ้านไม้ บ้านทรงไทย

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - ธุรกิจ งานอื่นๆ 4 ธ.ค. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 1404 ครั้ง

ติด SeoTextlink 300 เว็บ ที่นี่!

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : อุดรธานี
  • ความต้องการ : แนะนำ
  • สภาพสินค้า : ไม่ระบุ
  • วันที่ลงประกาศ : 21 มิ.ย. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 21 มิ.ย. 2560 00:57:38 น.
  • ที่อยู่ : สถานที่ท่องเที่ยว
  • จังหวัด : ลงประกาศฟรี อุดรธานี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 023432423432
  • Email : udonthani@gmail.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน